VB Script-ek

2007-06-10

 

A szükség úgy hozta, hogy kénytelen voltam elkezdeni foglalkozni a MS Windows-ok piszkálására fejlesztett VBScript-ekkel. Tulajdonképpen nem mondható, hogy egy kis vacakolás után nagy spiller lennék a témában, de azt hiszem egy lapra való infót már sikerült összebogarásznom. Azt hiszem a hozzám hasonló kezdőknek ez segítségére lehet, vagy ha másra nem, arra jó ez a lap, hogy megosszam örömömet az erre bogarászókkal, ezt-azt már sikerült működésre bírnom! Rögtön előszőr ajánlanék néhány linket, amiken én is sokat böngésztem:

http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/default.mspx

http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_wmi_overview.mspx

A pontosság kedvéért a VBScript-ek sima szoveges file-ba (aminek kiterjesztése .vbs) írt kis Basic (Visual) programok, amiket a Windows a beépített értelmezőjével mindenféle fordítás nélkül tud futtatni. Ami érdekessé teszi őket, hogy a Windows azon funkcióit piszkálhatjuk a segítségükkel, amiket egyébként menükön, ikonokon, ablakokon keresztül egérrel szoktunk állítgatni. Sőt valójában többet is tudnak, rabszolgamunkákat oldhatunk meg velük. Nyilván ezek a kis programok csak olyan jogosultsággal futnak, amilyent az őket futtató felhasználó birtokol. Tehát jó ha a gépen adminisztrátorok vagyunk, akkor tudunk mindent jól összekavarni. Az MS guruk a fejlesztéshez nemes egyszerűséggel a Notepad-ot ajánlják, hiszen az MS nagylelkűségéből azt úgyis ingyen kapjuk a Windows-hoz. Én azért megkockáztatnám, hogy egy programozói editorral talán kissé könnyebben lehet alkotni. A script-eket kétféleképpen tudjuk futtatni, karakteres és grafikus felületen keresztül. Az egyik módja a futtatásuknak, ha a *.vbs file-t kirakjuk az asztalra és simán rákattintunk. A másik, a karakteres felületet úgy érhetjük el, hogy START gomb / FUTTATÁS és a felbukkanó parancssorba begépeljük: cmd, majd ENTER-t ütünk. Végre valami DOS like. Csak kibújik a szög a zsákból. Ha csinálni akarunk valamit, csak elő kell venni azt a csúnya, elavult, buta, felhasználó által megtanulhatatlan, fúj DOS, fúj Unix parancsoros karakteres felületet:). Bocs a kilengésért. Szoval itt beütjük, hogy cscript xyz.vbs, és lefut amit alkottunk. Egy igen régi Murphy törvény, hogy a programjaink az utasításaink és nem a kívánságaink szerint működnek.

Nézzük az első nagyon egyszerű script-ünket. Megfigyelhetjük, hogy megjegyzést ' -jel után írhatunk. Ez nem kerül feldolgozásra. Ismert programozói fogás hibakeresés, programbelövés során, hogy egyes program sorokat, amelyeket ki akarunk hagyni, nem törlünk ki, csak megjegyzésnek jelöljük, így ha később mégis szükséges nem kell újra visszapötyögnünk. A másik utasítás a Wsript.Echo, ami az utána következőket kiírja a képernyőre. Érdekes, hogy igen eltérően viselkedik parancssorban egy sort kiír, míg grafikus módban egy üzenet ablakot dob fel, amit le kell OK-ézni, szóval megszakítja a prg. futását. Kipróbáláshoz simán ki kell vágólapra másolni innen a sárgabetűs részt, aztán Notepad-ba (:-)) beileszteni, és elmenteni mondjuk echo.vbs néven.


' echo.vbs
'
' Wscript.Echo használata
' Parancs ablakból futtatva cscript alól kiirást kapunk.
' WIN alól futtatva egy üzenet ablakokat kapunk, mint a msgbox-nál.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


Wscript.Echo "Türelmét kérem, a log-ok mentése folyik."
Wscript.Echo ""
Wscript.Echo "Rendszergazda"

Azt hiszem nem mindegyik script-hez fogok már ilyen részletekbe menő magyarázatot írni, de az sem kizárt, hogy egyszer jobban összeszedem magam. Igyekeztem a comment-be beírni a fontos dolgokat.


' for_ciklus.vbs
'
' For ciklus bemutatása
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


For i= 1 to 5
  Wscript.echo i
Next


' msgbox.vbs
'
' Üzenet kiírása Win üzenetablakba
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


msgbox "Ez KHIIRÁÁLY!"


' datum.vbs
'
' Aktuális dátum string előállítása és kiírása.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


' 1. formátum: 2006_1_12
Wscript.Echo Year( Date)& "_"& Month( Date)& "_"& Day( Date)


' 2. formátum: 2006_01_12
Wscript.Echo Year( Date)& "_"& Right( "0"& Month( Date), 2)& "_"& Right( "0"& Day( Date), 2)


' 3. formátum: 20060112
Wscript.Echo Year( Date)& Right( "0"& Month( Date), 2)& Right( "0"& Day( Date), 2)


' 3. formátum: 060112
Wscript.Echo Right( Year( Date), 2)& Right( "0"& Month( Date), 2)& Right( "0"& Day( Date), 2)


' quit.vbs
'
' Script futásának megszakítása, és kilépés
'
' Király Tibor
' 2006-01-13


Wscript.Echo "Ezt még kiírja"
WScript.Quit()
Wscript.Echo "Ezt már nem írja ki"


' file_copy.vbs
'
' Megvizsgálja, hogy a kérdéses file át van-e másolva, ha nem, átmásolja.
' Fontos: a path végén \-nek kell lennie!
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


honnan= "c:\windows\"
hova=  "c:\"
filenev= "control.ini"


Set oFS= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
If not oFS.FileExists( hova& filenev) Then
  oFS.CopyFile honnan& filenev, hova
End If


' dir_kezeles.vbs
'
' Megvizsgálja, hogy adott directory létezik-e, ha nem létrehozza.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


hely= "C:\projects_vbs"


Set oFS= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
If not oFS.FolderExists( hely) Then
  Set objFolder= oFS.CreateFolder( hely)
End If


' ext_prg.vbs
'
' Külső program futtatása scriptből
'
' Király Tibor
' 2006-01-13


Set oWS= Wscript.CreateObject( "Wscript.Shell")
oWS.Run( "calc.exe")


' ext_prg.vbs
'
' Külső program futtatása scriptből
'
' Király Tibor
' 2006-01-13


Set oWS= Wscript.CreateObject( "Wscript.Shell")
oWS.Run( "calc.exe")


' app_log_irasa.vbs
'
' Írás Application / Alkalmazás log-ba.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


Set oShell= Wscript.CreateObject( "Wscript.Shell")
oShell.LogEvent 0, "Teszt bejegyzés."


' appl_log_mentese.vbs
'
' Application / Alkalmazás log mentése és kiürítése.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


' Saját gép event log-ok backup-jához
Set oWMISrv= GetObject( "winmgmts:"& "{impersonationLevel= impersonate, ( Backup)}!\\.\root\cimv2")


' Alkalmazás eseménynapló mentése
Set colLogFiles= oWMISrv.ExecQuery( "Select * from Win32_NTEventLogFile where LogFileName= 'Application'")
For Each objLogfile in colLogFiles
  errBackupLog= objLogFile.BackupEventLog( "c:\app.evt")
  If errBackupLog <> 0 Then
   Wscript.Echo "APP.EVT mentése nem sikerült!"
  Else
   Wscript.Echo "APP.EVT elmentve."
   ' Vigyázat, a következő sor kiüríti a log-ot! Ha mehet, vedd ki a comment-et.
   ' objLogFile.ClearEventLog()
   ' Wscript.Echo "APP LOG kiürítve."
  End If
Next


' ie_ablakba_kiiras.vbs
'
' Arra jo, ha nem akarjuk, hogy a felhasznalonak le keljen OK-ezni az uzenetet.
'
' Király Tibor
' 2006-01-12


Set objExplorer= WScript.CreateObject( "InternetExplorer.Application")
objExplorer.Navigate         "about:blank"


objExplorer.ToolBar=          0
objExplorer.StatusBar=         0
objExplorer.Width=          600
objExplorer.Height=          200
objExplorer.Left=            200
objExplorer.Top=           200
objExplorer.Visible=           1
objExplorer.Document.Body.InnerHTML= "Rendszergazda: Türelmét kérem, a biztonsági napló file-k automatikus mentése folyik."


' Ide lehetne írni a .VBS törzsét.
' Ez egy kis várakozás, a példa kedvéért, hogy el lehessen olvasni az üzenetet.
Wscript.Sleep 5000


objExplorer.Quit

Folytatása következik ... reményeim szerint.


És igen, eljött a folytatás:) Ez az első program azt mutatja meg, hogyan irhatunk szöveges file-ba.


' filewr.vbs
'
' Letrehoz egy c:\adatok.txt szoveges file-t, amibe nehany sort ir.
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim filenev, oFSO, oFile
filenev= "C:\adatok.txt"
Set oFSO= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")


Set oFile= oFSO.CreateTextFile( filenev)          ' text file letrehozasa
Set oFile= Nothing


Set oFile= oFSO.OpenTextFile( filenev, 2)         ' file megnyitasa irasra
oFile.WriteLine("12")                         ' adatok beirasa
oFile.WriteLine("23")
oFile.WriteLine("34")
oFile.WriteLine("45")
oFile.WriteLine("56")
oFile.Close                                 ' file lezarasa
'End of Script

Programok dokumentálásánál segithet ez a kis script, kilistázza a megadott mappat.


' dir2file.vbs
'
' A megadott mappa file-it kilistazza a megadott file-ba.
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim oFSO, oFile, oFolder, listfile, foldernev, filenev
Set oFSO= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
mappanev= "C:\"
filenev= "C:\files.txt"


Set oFolder= oFSO.GetFolder( mappanev)      ' mappa beolvasasa


Set listfile= oFSO.CreateTextFile( filenev)       ' file letrehozasa
Set listfile= Nothing


Set listfile= oFSO.OpenTextFile( filenev, 2)      ' mappa kilistazasa
listfile.WriteLine( "File neve        Merete   Datuma")
listfile.WriteLine( "-----------------------------------------------")
For Each oFile in oFolder.Files
  listfile.WriteLine( Left( oFile.Name& Space( 30), 25)& Right( Space( 11)& oFile.Size, 11)& " "& Left( oFile.DateCreated, 10))
Next
listfile.Close
'End of Scipt

Ez hasonlít az előző script-hez, de ez az aktuális mappát listázza ki (nagyjából hasonló mint a dir >> lmappa.txt).


' lmappa.vbs
'
' Az aktualis mappa file-it lmappa.txt-be.
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim oFSO, oFolder, oFile, listafile, filenev
Set oFSO= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
filenev= "lmappa.txt"


Set oFolder= oFSO.GetFolder( ".")         ' mappa beolvasasa


filenev= oFolder.Path& "\"& filenev          ' lista file letrehozasa
Set listafile= oFSO.CreateTextFile( filenev)
Set listafile= Nothing


' mappa kilistazasa
Set listafile= oFSO.OpenTextFile( filenev, 2)   ' file megnyitasa irasra
listafile.WriteLine( oFolder.Path)            ' fejlec kiirasa
listafile.WriteLine( "")
listafile.WriteLine( "File neve        Merete   Datuma")
listafile.WriteLine( "-----------------------------------------------")
For Each oFile in oFolder.Files             ' file-k es tulajdonsagaik kilistazasa
  listafile.WriteLine( Left( oFile.Name& Space( 30), 25)& Right( Space( 11)& oFile.Size, 11)& " "& Left( oFile.DateCreated, 10))
Next
listafile.Close                           ' file lezarasa
'Enf of Script

Ez az aktuális mappából kiindulva kilistázza az almappákat.


' treelist.vbs
'
' Az aktualis mappat es az almappait kilistazza ltree.txt-be.
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim oFSO, oFolder, listafile, filenev
Set oFSO= CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
filenev= "ltree.txt"                       ' lista file neve
Set oFolder= oFSO.GetFolder( ".")         ' aktualis mappa beolvasasa


filenev= oFolder.Path& "\"& filenev         ' lista file letrehozasa
Set listafile= oFSO.CreateTextFile( filenev)
Set listafile= Nothing


' mappak kilistazasa
Set listafile= oFSO.OpenTextFile( filenev, 2)   ' file megnyitasa irasra
listafile.WriteLine( oFolder.Path)            ' gyoker mappa kiirasa
almappa_kiiro( oFolder)                  ' almappak kiirasa
listafile.Close                          ' file lezarasa
'End of Script


Function almappa_kiiro( oMappa)          ' almappakat kilistazo rekurziv fgv.
  For Each oAlmappa in oMappa.SubFolders ' az oMappa-bol az osszes oAlmappa-an vegigmegy
   listafile.WriteLine( oAlmappa.Path)       ' kiirja az oAlmappa eleresi utjat
   almappa_kiiro( oAlmappa)             ' megnezi van-e almappaja - rekurzio
  Next
End Function


' ldrive.vbs
'
' A gep drive-jainak tulajdonsagit kiirja a c:\ldrive.txt-be.
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim oDRV, oFSO, kiir, filenev, listafile, sor
Set oFSO= WScript.CreateObject( "Scripting.FileSystemObject")
filenev= "c:\ldrive.txt"


filenev= filenev                         ' lista file letrehozasa
Set listafile= oFSO.CreateTextFile( filenev)
Set listafile= Nothing


Set listafile= oFSO.OpenTextFile( filenev, 2)  ' file megnyitasa irasra
listafile.WriteLine( "Now: "+ _
           FormatDateTime( Now(), 1)+ " "+ _
           FormatDateTime( Now(), 4))
listafile.WriteLine( "")             ' fejlec kiirasa
listafile.WriteLine( "Drv FS  Type          Size       Free")
listafile.WriteLine( "--------------------------------------------------------")


For Each oDRV In oFSO.Drives           ' vegig a drive-kon
 If oDRV.IsReady Then                  ' ha ready
  listafile.WriteLine( _
    oDRV.Path+ " "+ _
    Left( CStr( oDRV.FileSystem)+ "  ", 5)+ _
    IsDrvType( oDRV.DriveType)+ _
    FormatKT( oDRV.TotalSize, 18)+ _
    FormatKT( oDRV.FreeSpace, 18) _
  )
 Else                                ' ha nem ready
   listafile.WriteLine( _
    oDRV.Path+ " "+ _
    "Not ready" _
   )
 end if
Next 
' End of Script


Function IsDrvType( tipus)                ' drive tipus kiirasa
  Select Case oDRV.DriveType
   Case 0 
     IsDrvType= " Unknow  "
   Case 1
     IsDrvType= " Removable "
   Case 2
     IsDrvType= " Fixed   "
   Case 3
     IsDrvType= " Network  "
   Case 4
     IsDrvType= " CD-ROM  "
   Case 5
     IsDrvType= " RAM Disk "
  End Select
End Function


Function FormatKT( n, w)                ' szam konvertalasa string-ge, harmas szamcsoportokra osztva, megadott szelesseggel
  Dim s, o, l, h
  o= ""                              ' output string
  s= CStr( n)                          ' szam atalakitasa string-ge
  l= Len( s)                           ' string hossza
  h= 0                               ' szamlalo a harmas csoportokhoz
  For i= 1 to l                         ' vegig betunkent a stringen
   o= Right( s, 1)+ o                   ' string utolso betujet atteszzuk a kimeneti string elejere
   s= Left( s, l- i)                      ' string utolso betujet levagjuk
   h= h+ 1                           ' szamoljuk hanyadik betunel tartunk
   If h = 3 Then                       ' ez a harmadik
     o= " "+ o                        ' elvalaszto karakter beszurasa
     h= 0                            ' szamlalo nullazasa
   End If
  Next
  o= Right( Space( w)+ o, w)             ' ez tulajdonkeppen pad(), kiegeszitjuk a stringet, w hosszra
  FormatKT= o                        ' es visszaadjuk
End Function

Ez a script a MsgBox lehetőségeit mutatja be.


' tmsgbox.vbs
'
' MsgBox lehetosegeinek tesztelese
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim valasz


' Uzenet ablak - szoveg a dobozban, vezerles, keret felirata 
MsgBox "MsgBox tesztelese.", _
        vbInformation, _
       "Fejlec."


' MsgBox megjelenites vezerlesi lehetosegek
' Tobb kivant funkcio eseten, az ertekeket ossze kell adni.
'
' Ertek  VBscript allando     Jelentes
'
' 0    vbOKOnly          OK button 
' 1    vbOKCancel         OK and Cancel buttons
' 2    vbAbortRetryIgnore    Abort, Retry, Ignore buttons
' 3    vbYesNoCancel      Yes, No, and Cancel buttons
' 4    vbYesNo           Yes and No buttons
' 5    vbRetryCancel        Retry and Cancel buttons 
'
' 16    vbCritical           Critical error icon
' 32    vbQuestion          Question mark icon
' 48    vbExclamation        Exclamation mark icon
' 64    vbInformation        Information ("i") icon
'
' 0     vbDefaultButton1     Make the first button the default 
' 256   vbDefaultButton2     Make the second button the default
' 512   vbDefaultButton3     Make the third button the default
' 768   vbDefaultButton4     Make the fourth button the default
'
' 0     vbApplicationModal   Application modal
' 4096  vbSystemModal      System modal


valasz= MsgBox( "Biztosan formattalni akarod a C: -t?", _
               vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2 + vbApplicationModal)


If valasz = vbNo Then
  MsgBox( "Ma csak a IGEN valaszt fogadjuk el!")
End If
' End of Script


' MsgBox visszadott ertekek
'
' Ertek  VBscript allando  Jelentes
'
' 1    vbOK       OK
' 2    vbCancel     Cancel
' 3    vbAbort      Abort
' 4    vbRetry       Retry
' 5    vbIgnore      Ignore
' 6    vbYes        Yes
' 7    vbNo        No

Ez a script az InputBox használatát mutatja be.


' tmsgbox.vbs
'
' InputBox lehetosegeinek tesztelese
'
' Kiraly Tibor
' 2007-06-10


Dim valasz


valasz= InputBox( "Kerem adja meg a nevet!","Itt az On PC-je")
If valasz = -1 Or valasz = "" Then            ' ha nincs valasz
  MsgBox( "On nagyon udvariatlan!"+ vbCrLf+ _
         "Ezert most formattalom a C: -t.")
Else                                  ' ha van valasz
  MsgBox( "Udvozlom kedves "+ valasz+ "!")
End If
' End of Script

Ez itt a folytatás helye...