C suli 4 - Kapcsoltam - Rózsa György nélkül

2016-10-27

 

Korábi áramkörünket kiegészítjük két kapcsolóval. Ebben a leckében le fogjuk kérdezni a kapcsolók állapotát, és ha eddig nem ismertük volna, megismerkedünk a logikai függvényekkel.

Egy kép az áramkörről.

Emlékeztetőül az ATmega8 bekötése:

Ebben a programban az A kapcsolót figyeljük vég nélkül, folyamatosan, vagyis végtelen ciklusban. Ha lenyomjuk az A gombot, a LED világítani fog. A port lábak kezelésére most is az általam előre megírt program részleteket, az úgynevezett makrókat használjuk. Létrehozunk egy a változót. Ebbe írjuk be a PD1_RD makróval a PD1 bemenetről lekérdezett értéket. Ha a kapcsolót lenyomjuk, ez 0 lesz, egyébként 1. Az if utasítással megvizsgáljuk a értékét, és annak megfelelően be/ki kapcsoljuk a LED-et. Programjainkba nyomatékosan javasolt megjegyzés fejrészt elhelyezni, ha néhány hónap után is ki akarunk a munkánkban igazodni. A fejrész persze eltérhet az általam használttól. Vegyük észre, hogy alakja ellenére ez egy "/* */" közé írt szöveg.


/*******************************************************************************
*
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.10.22.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc
*
*  c_suli_4_1.c
*  Kapcsolo figyelese, ha lenyomjuk, a LED vilagit 
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU 4 MHZ

#include "tkiraaly_atmega8.h"


int main( void) 
{
  unsigned char a= 0;
  PB0_OUTPUT;                  // LED lab legyen kimenet
  PD1_PULLUP;                  // A gomb laba legyen felhuzott bemenet
  for(;;)                    // vegtelen ciklus
  {
   a= PD1_RD;                 // PD1 olvasása
   if ( a == 0) PB0_0;            // ha 0, PB0 legyen 0, a LED vilagit
   else     PB0_1;            // ha nem 0, PB0 legyen 1, a LED nem vilagit
  }
}

Egyetlen betüt módosítottam a programban, az if sorában, most nem azt vizsgáljuk, hogy a == 0, hanem azt, hogy a != 1. A működést megfordítottuk, és a LED akkor fog világítani, ha nem nyomjuk a kapcsolót. Ezt a logikai műveletet negációnak, invertálásnak, vagy NEM-nek, angolul NOT-nak nevezzük. Amúgy C-ben erre használjuk a "!"- felkiáltójelet (mint korábban már láttuk a "!=" relációnál is).


/*******************************************************************************
*
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.10.22.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc
*
*  c_suli_4_2.c
*  Kapcsolo figyelese, NOT demo (NEGACIO, INVERTALAS)
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU 4 MHZ

#include "tkiraaly_atmega8.h"


int main( void)
{
  unsigned char a= 0;
  PB0_OUTPUT;                  // LED lab legyen kimenet
  PD1_PULLUP;                  // A gomb laba legyen felhuzott bemenet
  for(;;)                    // vegtelen ciklus
  {
   a= PD1_RD;                 // PD1 olvasása
   if ( a != 0) PB0_0;            // ha nem 0, PB0 legyen 0, a LED vilagit
   else     PB0_1;            // ha 0, PB0 legyen 1, a LED nem vilagit
  }
}

A következő program ugyanazt csinálja, mint a legfelső, csak a preprocesszornak adtam néhány #define utasítást. Így sokkal jobban olvasható, követhető kódot kaptunk. Az előfeldolgozó végignézi a programunkat, és ahol például megtalálja az "A_GOMB" szöveget, ki fogja cserélni "PD1_RD == 0" szövegre. Nem hoztam létre külön változót az A gombnak, mert meg lehet tenni, hogy magában az if-ben olvasom ki az értékét, és egyúttal rögtön meg is vizsgálom. Jó, ha észreveszzük,hogy a preprocesszornak szóló utasításokat nem kell ";"-vel lezárni, azok a sor végéig tartanak.


/*******************************************************************************
*
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.10.22.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc
*
*  c_suli_4_3.c
*  Kapcsolo figyelese, NOT 2 demo
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU 4 MHZ

#include "tkiraaly_atmega8.h"

#define LED_KIMENET  PB0_OUTPUT
#define LED_BE     PB0_0
#define LED_KI     PB0_1

#define A_FELHUZAS   PD1_PULLUP
#define A_GOMB     PD1_RD == 0


int main( void)
{
  LED_KIMENET;
  A_FELHUZAS;
  for(;;)                    // vegtelen ciklus
  {
   if ( A_GOMB) LED_BE;
   else     LED_KI;
  }
}

A következő programunk úgy működik, hogy a LED akkor fog világítani, ha mindkét gombot lenyomjuk. Ezt nevezzük logikai ÉS, angolul AND kapcsolatnak. Logikai feltételekben, vizsgálatokban ezt "&&"-vel jelöljük.


/*******************************************************************************
*
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.10.22.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc
*
*  c_suli_4_4.c
*  Kapcsolo figyelese, AND demo (ES kapcsolat)
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU 4 MHZ

#include "tkiraaly_atmega8.h"

#define LED_KIMENET  PB0_OUTPUT
#define LED_BE     PB0_0
#define LED_KI     PB0_1

#define A_FELHUZAS   PD1_PULLUP
#define A_GOMB     PD1_RD == 0

#define B_FELHUZAS   PD5_PULLUP
#define B_GOMB     PD5_RD == 0


int main( void)
{
  LED_KIMENET;
  A_FELHUZAS;
  B_FELHUZAS;
  for(;;)                    // vegtelen ciklus
  {
   if ( A_GOMB && B_GOMB) LED_BE;
   else          LED_KI;
  }
}

A következő programunk úgy működik, hogy a LED világítani fog, ha bármelyik, vagy mindkét gombot lenyomjuk. Ezt nevezzük logikai VAGY, angolul OR kapcsolatnak. Logikai feltételekben ezt "||"-vel jelöljük.


/*******************************************************************************
*
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.10.22.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc
*
*  c_suli_4_5.c
*  Kapcsolo figyelese, OR demo (VAGY kapcsolat)
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU 4 MHZ

#include "tkiraaly_atmega8.h"

#define LED_KIMENET  PB0_OUTPUT
#define LED_BE     PB0_0
#define LED_KI     PB0_1

#define A_FELHUZAS   PD1_PULLUP
#define A_GOMB     PD1_RD == 0

#define B_FELHUZAS   PD5_PULLUP
#define B_GOMB     PD5_RD == 0


int main( void)
{
  LED_KIMENET;
  A_FELHUZAS;
  B_FELHUZAS;
  for(;;)                    // vegtelen ciklus
  {
   if ( A_GOMB || B_GOMB) LED_BE;
   else          LED_KI;
  }
}

Gyártanak olyan IC-ket, amelyek úgynevezett logikai kapukat tartalmaznak, ezeknek lehet több bemenetük is. Két bemenet esetén, összesen 16 féle logikai kapcsolat definiálható. A gyakorlatban nem mindegyiknek van jelentősége, szükség esetén elkészíthetők az alap típusok ( NAND, NOR, NOT) kombinációjaként.