AVR LCD - Magyar betük

2013-01-13 - Van benne egy hiba, ami itt nem jön elő, az lcd_cls()-ben a parancs kiadása után kell 2 msec-t várakozni!

2013-01-04

 

Lehet, hogy elegendő lett volna az LCD kijelzőt lefényképezni. A kapcsolás megegyezik a "Szia Levi!" project-tel.

A változást a kiteljesedett rutinkészlet jelenti. Úgy gondolom, hogy mindent meg lehet benne találni, amire szükség van (talán a vízszintes scrollozást nem, mert ilyesmit én nem használtam). Lehetőségünk van az LCD vezérlőnek az első 8 karakterét tetszőlegesen megadni. Lehet kis telefont, borítékot, de szükség esetén mgyar betüket is beprogamozni. Pontosabban a 0-7 lévő karakterek rajzolatát a vezérlő RAM-jába feltölteni. Erre szolgál az lcd_defc() függvényem. Érdekessége, - valójában a WinAVR-nek - hogy pgm_read_byte()-ot használja, mert a karkterek rajzolatát a PROGMEM-ből kell felolvasnia. Ezeknek a funkcióknk a használata miatt kellett beszúrni az -t. Másik érdekessége, hogy egyszerre az összes karakter képét be tudja tölteni. Addig dolgozik, ameddig nem olvas 0xFF-t. De egyenként is lehet definiálnia betüket, arra kell figyelni, hogy az első byte a betü sorszáma, azután jön 8 byte a betü rajzolatával, és utána 0xFF zárja a sort. További érdekesség a karakterek rajzolatának definiálása. A "tkiraaly_lcddef.h"-ban definiáltam tulajdonképpen egy kvázigrafikus számsorozatot. Ezeknek a szimbólumoknak a használatával, külső LCD karakterszerkesztő nélkül, a szövegszerkesztővel tudjuk a karaktereket szerkeszteni. A magyar karaktereknél érdekesség, hogy néhány betü megtalálható a vezérlő ROM-jában. (Annak idején a németek a vasfüggöny másik oldalán voltak. Most már nincs vasfüggöny.) Így sikerült olyan takarékos lenni, hogy az összes kisbetü elérhető, és még maradt egy fel nem használt hely is. Az lcd_putc_hu() függvényem gondoskodik arról, hogy a Win (kódolás) alatt begépelésre került ékezetes betük helyett a megfelelő LCD betük legyenek kiírva. Ennek párja az lcd_puts_hu(). A PSTR() gondoskodik róla, hogy a különböző helyeken alkalmazott konstans stringek a PROGMEM-be kerüljenek. Az lcd_puts_hu()-ban megint a pgm_read_byte() olvassa ezeket fel. Van még itt 4 sor/ 16 oszlopos kurzor pozícionálás. Ha valakinek 20 karakteres kijelző kerülne a kezébe, és szüksége lenne rá, írja át a függvényt :-). Készitettem egy bináris, és egy hexadecimális kiíró függvényt is. Amelyik függvényre nincs szükségünk az adott project-ben töröljük ki, mert feleslegesen foglalja helyrt.

Itt látható a program./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor                        *
*          http://www.tkiraaly.hu                   *
*  Date     - 2013.01.03.                        *
*  Chip     - Atmel ATtiny2313 & HD44780                 *
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR )                     *
*                                       *
*  Magyar betukeszlet LCD-re, es mas fuggvenyek.               *
*                                       *
********************************************************************************
*  PonyProg Configuration and Security Bits (bepipalva):           *
*  Belso 4MHz-es osszc.:   SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0           *
*                                       *
*******************************************************************************/
//
//
//  LCD bekotese:
//
//  14  LCD D7    - AVR PB3 - 15
//  13  LCD D6    - AVR PB2 - 14
//  12  LCD D5    - AVR PB1 - 13
//  11  LCD D4    - AVR PB0 - 12
//  10  LCD D3    - VDD       ( VDD - 2 soros kijelzo, GND - 1 soros)
//   9  LCD D2    - GND
//   8  LCD D1    - GND
//   7  LCD D0    - GND
//   6  LCD E    - AVR PD6 - 11   (1 - change data - 0)
//   5  LCD RW    - GND       (0- write, 1- read)
//   4  LCD RS    - PD5       (0- istruction, 1- data)
//   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
//   2  LCD VDD   - +5V
//   1  LCD VSS   - GND


#ifndef F_CPU
#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)
#endif
#include "tkiraaly_attiny2313.h"
#include "tkiraaly_lcddef.h"
#include 
#include 
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_putc_hu( UC);              // betu kiirasa, magyar Win konverzio
void lcd_puts_hu( const char *);         // string kiirasa, magyar betuk is
void lcd_defc( const uint8_t *);         // egyedi betu(k) beallitasa    
void lcd_putbyte_bin( UC);            // 1 byte kiirasa binarisa
void lcd_putc_hex( UC);             // 1 hexadecimalis szamjegy kiirasa
void lcd_putbyte_hex( UC);            // 1 byte kiirasa hexadecimalisan
#define LCD_E        6
#define LCD_E_0       BC( PORTD, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTD, LCD_E)

#define LCD_RS        5
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTD, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTD, LCD_RS)

#define LED         4
#define LED_BE        BC( PORTD, LED)
#define LED_KI        BS( PORTD, LED)

#define LCD_PORT       PORTB        // also 4 bit
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRB= 0B00001111  // also 4 bit kimenet
const uint8_t magyar_betuk[] PROGMEM =
{
  0,
                         // á - 0
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx_______X,
  Cx____XXXX,
  Cx___X___X,
  Cx____XXXX,
  Cx________,
                         // é - 1
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___XXXXX,
  Cx___X____,
  Cx____XXX_,
                         // í- 2
  Cx________,
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx________,
  Cx____XX__,
  Cx_____X__,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ó - 3
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ő - 4
  Cx_____X_X,
  Cx____X_X_,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ú - 5
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx________,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X__XX,
  Cx____XX_X,
  Cx________,
                         // Ű - 6
  Cx_____X_X,
  Cx____X_X_,
  Cx________,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X__XX,
  Cx____XX_X,
  Cx________,
  
  0xFF
};
int main( void)
{
  DDRD= 0B01110000;               // kimenetek beallitasa (1)
  LCD_PORT_ENABLE;
  lcd_init4();
  LED_BE;
  lcd_defc( magyar_betuk);
  lcd_yx( 0, 2);
  lcd_puts_hu( PSTR( "tkiraaly.hu"));
  lcd_yx( 1, 3);
  lcd_puts_hu( PSTR( "áéíóöőúüű"));
  // lcd_puts_hu( PSTR( "(C) 3BYTE 2012"));
  // lcd_putbyte_bin( 0x57);
  // lcd_putbyte_hex( 0x5B);
  return 0;
}
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0x00000010;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
}


  // HD44780 parancskodjai
  
  // lcd_putc( 0B00000001);           // kepernyo torlese

  // lcd_putc( 0B00000010);           // kurzor a bal felso sarokba, utana var 1,5 msec

  // lcd_putc( 0B00000110);           // kiiras jobbra
  // lcd_putc( 0B00000100);           // kiiras balra

  // lcd_putc( 0B00001000);           // kijelzes ki
  // lcd_putc( 0B00001100);           // kijelzes be, cursor ki
  // lcd_putc( 0B00001110);           // kijelzes be, cursor be, villogas ki
  // lcd_putc( 0B00001111);           // kijelzes be, cursor be, villogas be

  // lcd_putc( 0B00010000);           // cursor mozgatasa balra
  // lcd_putc( 0B00010100);           // cursor mozgatasa jobbra
  // lcd_putc( 0B00011000);           // kiiras eltolasa balra
  // lcd_putc( 0B00011100);           // kiiras eltolasa jobbra

  // lcd_putc( 0B00100000);           // 4 bit interface, 1 sor kijelzes, 5x7 pontos betu
  // lcd_putc( 0B00101000);           // 4 bit interface, 2 sor kijelzes, 5x7 pontos betu
  // lcd_putc( 0B00101100);           // 4 bit interface, 2 sor kijelzes, 5x10 pontos betu
  // lcd_putc( 0B00111000);           // 8 bit interface, 2 sor kijelzes, 5x7 pontos betu

  // lcd_putc( 0B01000000);           // betu rajzolatok kezdo cime

  // lcd_putc( 0B10000000);           // bal felso sarok betujenek cimevoid lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c >> 4);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec 
}
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
}
void lcd_defc( const uint8_t *s)         // egyedi betu(k) beallitasa
{
  register unsigned char c;
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( ( ( pgm_read_byte( s++) & 0B00000111) << 3) | 0B01000000);  // betu cime + parancs 
  LCD_RS_ADAT;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++)) != 0xFF) lcd_putc( c);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_RS_ADAT;
}

  
  
  
void lcd_putbyte_bin( UC c)            // 1 byte kiirasa binarisa
{
  UC i= 8;
  while( i--)
  {
   if( c & 0x80) lcd_putc( '1');
   else     lcd_putc( '0');
   c= c << 1;
  }
}
void lcd_putc_hex( UC c)             // 1 hexadecimalis szamjegy kiirasa
{
  c&= 0x0F;
  if( c < 10) c+= '0';
  else    c+= 'A'- 10;
  lcd_putc( c);
}
void lcd_putbyte_hex( UC c)            // 1 byte kiirasa hexadecimalisan
{
  lcd_putc_hex( c >> 4);
  lcd_putc_hex( c);
}
void lcd_putc_hu( UC c)             // magyar betu kiirasa LCD-re
{
  switch( c)
  {
   case 0xD6:                 // Ö
   case 0xF6:                 // ö
         c= 0xEF;
         goto kiir;
   case 0xDC:                 // Ü
   case 0xFC:                 // ü
         c= 0xF5;
         goto kiir;
   case 0xC1:                 // Á
   case 0xE1:                 // á
         c= 0;
         goto kiir;
   case 0xC9:                 // É
   case 0xE9:                 // é
         c= 1;
         goto kiir;
   case 0xCD:                 // Í
   case 0xED:                 // í
         c= 2;
         goto kiir;
   case 0xD3:                 // Ó
   case 0xF3:                 // ó
         c= 3;
         goto kiir;
   case 0xD5:                 // Ő
   case 0xF5:                 // ő
         c= 4;
         goto kiir;
   case 0xDA:                 // Ú
   case 0xFA:                 // ú
         c= 5;
         goto kiir;
   case 0xDB:                 // Ű
   case 0xFB:                 // ű
         c= 6;
         goto kiir;
   default:;
  }
  kiir:
  lcd_putc( c);
}
void lcd_puts_hu( const char *s)         // string kiiras, magyar betuk is
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc_hu( c);
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.