AVR LCD - Kvázi analóg kijelzés

2013-01-13 - Van benne egy hiba, ami itt nem jön elő, az lcd_cls()-ben a parancs kiadása után kell 2 msec-t várakozni!

2013-01-04

 

A kapcsolás még mindig megegyezik a "Szia Levi!" project-tel.

Aki leküzdötte az előző programot, annak ez már csak érdekesség. Ez a program demonstrálja, hogyan lehet egy kvázi analóg kijelzést megvalósítani egy karakteres LCD kijelzőn. A bargraph() függvényem gondoskodik a kijelzésről. Igazából az egész sort felülírja. Az érdekesség a közepén van, mer az elején "tele" karakterek kellenek, a végén meg "üresek". A közepén meg ki kell vákasztani, milyenre van szükség. A függvény a main()-ban van meghívva, 1/5 másodpercenként beolvasunk egy értéket a demo_adatok-ból. Ha 0xFF-hez értünk, előlről kezdődik az egész. Érdemes kipróbálni, látványos kis animáció.

Itt látható a program./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor                        *
*          http://www.tkiraaly.hu                   *
*  Date     - 2013.01.03.                        *
*  Chip     - Atmel ATtiny2313 & HD44780                 *
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR )                     *
*                                       *
*  Karakterese LCD-n kvazigrafikus bargraph kijelzes es demoja.        *
*                                       *
********************************************************************************
*  PonyProg Configuration and Security Bits (bepipalva):           *
*  Belso 4MHz-es osszc.:   SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL0           *
*                                       *
*******************************************************************************/
//
//
//  LCD bekotese:
//
//  14  LCD D7    - AVR PB3 - 15
//  13  LCD D6    - AVR PB2 - 14
//  12  LCD D5    - AVR PB1 - 13
//  11  LCD D4    - AVR PB0 - 12
//  10  LCD D3    - VDD       ( VDD - 2 soros kijelzo, GND - 1 soros)
//   9  LCD D2    - GND
//   8  LCD D1    - GND
//   7  LCD D0    - GND
//   6  LCD E    - AVR PD6 - 11   (1 - change data - 0)
//   5  LCD RW    - GND       (0- write, 1- read)
//   4  LCD RS    - PD5       (0- istruction, 1- data)
//   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
//   2  LCD VDD   - +5V
//   1  LCD VSS   - GND 
#ifndef F_CPU
#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)
#endif 
#include "tkiraaly_attiny2313.h"
#include "tkiraaly_lcddef.h"
#include 
#include  
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_puts( const char *);          // string kiirasa, magyar betuk is
void lcd_defc( const uint8_t *);         // egyedi betu(k) beallitasa    
void bargraph( UC);               // 15 segments bar graph, n<46 
#define LCD_E        6
#define LCD_E_0       BC( PORTD, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTD, LCD_E)
#define LCD_RS        5
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTD, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTD, LCD_RS)
#define LED         4
#define LED_BE        BC( PORTD, LED)
#define LED_KI        BS( PORTD, LED)
#define LCD_PORT       PORTB        // also 4 bit
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRB= 0B00001111  // also 4 bit kimenet 
const uint8_t bar_cdef[] PROGMEM =
{
  1,                 // 1
  Cx________,
  Cx_______X,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx___X_X_X,
  Cx________,
                    // 2
  Cx________,
  Cx_______X,
  Cx________,
  Cx___X____,
  Cx___X____,
  Cx___X____,
  Cx___X_X_X,
  Cx________,
                    // 3
  Cx________,
  Cx_______X,
  Cx________,
  Cx___X_X__,
  Cx___X_X__,
  Cx___X_X__,
  Cx___X_X_X,
  Cx________,
                    // 4
  Cx________,
  Cx_______X,
  Cx________,
  Cx___X_X_X,
  Cx___X_X_X,
  Cx___X_X_X,
  Cx___X_X_X,
  Cx________,
                    // 5
  Cx________,
  Cx_______X,
  Cx_______X,
  Cx_______X,
  Cx_______X,
  Cx_______X,
  Cx_______X,
  Cx________,
  
  0xFF
}; 
const uint8_t demo_adatok[] PROGMEM =
{
  1,12,20,28,33,42,34,41,45,26,11,6,2,9,
  0xFF
}; 
int main( void)
{
  const unsigned char *s;
  register unsigned char c;
  DDRD= 0B01110000;               // kimenetek beallitasa (1)
  LCD_PORT_ENABLE;
  lcd_init4();
  LED_BE;
  lcd_defc( bar_cdef);
  lcd_yx( 0, 3);
  lcd_puts( PSTR( "tkiraaly.hu"));
  for(;;)
  {
   s= demo_adatok;
   while (( c= pgm_read_byte( s++)) != 0xFF)
   {
     bargraph( c);
     _delay_ms( 200);
   } 
  }
  return 0;
} 
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0x00000010;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
} 
void lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
} 
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c >> 4);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec
} 
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
 void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
} 
void lcd_defc( const uint8_t *s)         // egyedi betu(k) beallitasa
{
  register unsigned char c;
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( ( ( pgm_read_byte( s++) & 0B00000111) << 3) | 0B01000000);  // betu cime + parancs 
  LCD_RS_ADAT;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++)) != 0xFF) lcd_putc( c);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_RS_ADAT;
} 
void lcd_puts( const char *s)          // string kiiras, magyar betuk is
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc( c);
}  
void bargraph( UC n)               // 15 segments bar graph, n<46
{
  UC i;
  UC c;
  if( n>45) n= 45;
  lcd_yx( 1, 0);
  lcd_putc( 5);
  for( i= 0; i < 15; i++)
  {
   switch( n)
   {
     case 0: c= 1; break;
     case 1: c= 2; n= 0; break;
     case 2: c= 3; n= 0; break;
     default: c= 4; n-= 3;
   }
   lcd_putc( c);
  }
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.