Dani Display

2013-01-13

 

Egyik kedves barátomnak készítettem ezt a programot/áramkört. LCD kijelzőre szeretett volna soros porton keresztül kiírni szövegeket. A kapcsolás annyiban különbözik az előzőektől, hogy a belső oszcillátor nem volt elég pontos a soros vonali kommunikációhoz, ezért kiegészítettem egy kerámia rezonátorral.

A kerámia szűrőhöz csináltam egy körömnyi öcsi-panelt. A kerámia szűrő középső lábát egy vezetékkel a földre kell kötmi.

Az eszköz 4 parancsot tud végrehajtani. Igazából a begépelt szöveget [Enter] -rel kell lezárni, és az első betüjét értelmezi parancsnak. A kiirási parancsok második betüje szintén 0..9-ig terjedő számjegy, amely azt adja meg, hányadik betütől kezdődjön az ezt követő szöveg kiírása.
C - LCD törlése
I - Információs képernyő
0 - Kiírás az első sorba
1 - Kiírás a második sorba

Itt látható APH2-es fejem soros oldala munkában. A programban 9600 Baud Rate-et, No parity, 1 Stop bit értékeket állítottam be. A terminál programba is ezt kell beállítani. Az I parancs hatása

C [Enter]
00árvíztűrő [Enter]
01tükörfúrógép [Enter]
parancsok hatása. Mint ismert, ebben a szövegben megtalálható az összes ékezetes magyar betü. A memória mérete miatt csak a kis ékezetes betük érhetők el.

Ebben a programban jött elő a hiba, hogy a képernyő törlés parancs kiadása után kell várni 2 msec-et. A program egyéb tevékenység hiányában folyamatosan várakozik, hogy jött-e valami a soros vonalon? A bejövő karaktereket letárolja egy buffer-be. Figyeli, hogy, ne csorduljon túl. Ha [Enter]-t ütünk (leánykori nevén [CR]), feldolgozza a begépelt karakter sort. Az első betüt tekinti parancsnak. Parancs végrehajtás után a buffert törli.

Itt látható a program./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor                        *
*          http://www.tkiraaly.hu                   *
*  Date     - 2013.01.03.                        *
*  Chip     - Atmel ATtiny2313 & HD44780                 *
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR )                     *
*                                       *
*  DaniDisplay V1                               *
*  A soros porton varja az utasitasokat, beállítása 9600N1          *  
*  4 utasitast ismer, a tobbire nem reagal, az utasitas vege CR (13).     *
*  C - kepernyo torles                            *
*  I - informacio kiiras                           *
*  0 - kiiras felso sorba                           *
*  1 - kiiras also sorba                           *
*  Kiirasi parancsok masodik betuje szamjegy, amely azt mutatja hanyadik   *
*  Betunel kezdodik a kiiras, azutan a kiirando szoveg kovetkezik.      *
*  pl.: i, c, 00Kiraly, 10Tibor, 182013          *
*                                       *
********************************************************************************
*  PonyProg Configuration and Security Bits (bepipalva):           *
*  Klso keramia szuro oszcilator: SUT0                    *
*                                       *
*******************************************************************************/
//
//
//  LCD bekotese:
//
//  14  LCD D7    - AVR PB3 - 15
//  13  LCD D6    - AVR PB2 - 14
//  12  LCD D5    - AVR PB1 - 13
//  11  LCD D4    - AVR PB0 - 12
//  10  LCD D3    - VDD       ( VDD - 2 soros kijelzo, GND - 1 soros)
//   9  LCD D2    - GND
//   8  LCD D1    - GND
//   7  LCD D0    - GND
//   6  LCD E    - AVR PD6 - 11   (1 - change data - 0)
//   5  LCD RW    - GND       (0- write, 1- read)
//   4  LCD RS    - PD5       (0- istruction, 1- data)
//   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
//   2  LCD VDD   - +5V
//   1  LCD VSS   - GND


#ifndef F_CPU
#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)
#endif
#define BAUDRATE       9600
#define CMD_LINE_LENGHT   18         // parancs sor hossza
#include "tkiraaly_attiny2313.h"
#include "tkiraaly_lcddef.h"
#include 
#include 
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_putc_hu( UC);              // betu kiirasa, magyar Win konverzio
void lcd_puts_hu( const char *);         // string kiirasa, magyar betuk is
void lcd_defc( const uint8_t *);         // egyedi betu(k) beallitasa    
void cmd_line( void);              // parancssor feldolgozo
#define LCD_E        6
#define LCD_E_0       BC( PORTD, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTD, LCD_E)

#define LCD_RS        5
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTD, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTD, LCD_RS)

#define LED         4
#define LED_BE        BC( PORTD, LED)
#define LED_KI        BS( PORTD, LED)

#define LCD_PORT       PORTB        // also 4 bit
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRB= 0B00001111  // also 4 bit kimenet
const uint8_t magyar_betuk[] PROGMEM =
{
  0,
                         // á - 0
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx_______X,
  Cx____XXXX,
  Cx___X___X,
  Cx____XXXX,
  Cx________,
                         // é - 1
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___XXXXX,
  Cx___X____,
  Cx____XXX_,
                         // í- 2
  Cx________,
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx________,
  Cx____XX__,
  Cx_____X__,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ó - 3
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ő - 4
  Cx_____X_X,
  Cx____X_X_,
  Cx____XXX_,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx____XXX_,
  Cx________,
                         // ú - 5
  Cx______X_,
  Cx_____X__,
  Cx________,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X__XX,
  Cx____XX_X,
  Cx________,
                         // Ű - 6
  Cx_____X_X,
  Cx____X_X_,
  Cx________,
  Cx___X___X,
  Cx___X___X,
  Cx___X__XX,
  Cx____XX_X,
  Cx________,
  
  0xFF
};
UC usart_input= 0;                // soros portrol bejovo betu
ISR( USART_RX_vect)               // USART megszakitas kezelese
{
  usart_input= UDR;
}
int main( void)
{
  IT_DISABLE;
  DDRD= 0B01110000;               // LCD init
  LCD_PORT_ENABLE;
  lcd_init4();
  UBRRL= ( F_CPU/( BAUDRATE* 16UL))- 1;     // USART init
  UBRRH= (( F_CPU/( BAUDRATE* 16UL))- 1)>> 8;
  UCSRC= ASYNCRON+ BIT_8+ PARITY_NO+ STOPBIT_1;
  UCSRB= RX_ENABLE+ TX_ENABLE+ IT_RX_ENABLE;
  IT_ENABLE;
  LED_BE;
  lcd_defc( magyar_betuk);
  lcd_cls();
  lcd_yx( 1, 6);
  lcd_puts_hu( PSTR( "DD1 Ready"));
  lcd_yx( 0, 0);
  for( ;;) cmd_line();             // parancs feldolgozas
  return 0;
}
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0x00000010;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c >> 4);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0B11110000) | ( 0B00001111 & c);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec 
}
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
  _delay_ms( 2);
}
void lcd_defc( const uint8_t *s)         // egyedi betu(k) beallitasa
{
  register unsigned char c;
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( ( ( pgm_read_byte( s++) & 0B00000111) << 3) | 0B01000000);  // betu cime + parancs 
  LCD_RS_ADAT;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++)) != 0xFF) lcd_putc( c);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putc_hu( UC c)             // magyar betu kiirasa LCD-re
{
  switch( c)
  {
   case 0xD6:                 // Ö
   case 0xF6:                 // ö
         c= 0xEF;
         goto kiir;
   case 0xDC:                 // Ü
   case 0xFC:                 // ü
         c= 0xF5;
         goto kiir;
   case 0xC1:                 // Á
   case 0xE1:                 // á
         c= 0;
         goto kiir;
   case 0xC9:                 // É
   case 0xE9:                 // é
         c= 1;
         goto kiir;
   case 0xCD:                 // Í
   case 0xED:                 // í
         c= 2;
         goto kiir;
   case 0xD3:                 // Ó
   case 0xF3:                 // ó
         c= 3;
         goto kiir;
   case 0xD5:                 // Ő
   case 0xF5:                 // ő
         c= 4;
         goto kiir;
   case 0xDA:                 // Ú
   case 0xFA:                 // ú
         c= 5;
         goto kiir;
   case 0xDB:                 // Ű
   case 0xFB:                 // ű
         c= 6;
         goto kiir;
   default:;
  }
  kiir:
  lcd_putc( c);
}
void lcd_puts_hu( const char *s)         // string kiiras, magyar betuk is
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc_hu( c);
}
void cmd_line( void)               // parancssor feldolgozo
{
  static UC cmd[ CMD_LINE_LENGHT];       // parancs sor
  static UC hossz= 1;              // szamlalo a parancs sor hosszahoz
  static UC * p= cmd;              // mutato a parancs sorhoz, elejere allas
  UC c;                     // bejovo betuhoz
  UC y;
  UC x;
  if ( usart_input != 0)            // jott be betu?
  {
   c= usart_input;              // bejott betu eltarolasa feldolgozasra
   usart_input= 0;
   switch( c)                 // parancs lezaras jott be?
   {
     case 10: break;             // LF - kihagy, eldob
     case 13:                // CR - parancs lezaras -> feldolgozas
     {
      *p= '\0';              // parancs vege, lezaras
      p= cmd;               // mutato allitasa a parancs elejere
      switch( *p)
      {
        case 'I':           // info keres
        case 'i':
         lcd_cls();
         lcd_yx( 0, 0);
         lcd_puts_hu( PSTR( "tkiraaly.hu 2013"));
         lcd_yx( 1, 0);
         lcd_puts_hu( PSTR( "DaniDisp V1"));
         break;
        case 'C':           // kepernyo torles
        case 'c':
         lcd_cls();
         lcd_yx( 0,0);
         break;
        case '0':           // kiiras
        case '1':           // y = 0..1
         y= *p- '0';
         if ( y > 1) y= 1;
         x= *++p- '0';        // x = 0..9
         if ( x > 9) x= 9;
         lcd_yx( y, x);
         while ( *++p) lcd_putc_hu( *p);
      }
      hossz= 1;              // parancs feldolgozasa utan torles
      p= cmd;
      *p= '\0';
      break;
     }  
     default:                // barmi egyeb jott be, eltarolja
     {
      *p= c;
   	  if( hossz != CMD_LINE_LENGHT)    // cmd max hossza
      {
        p++;
        hossz++;
      }
     }  
   }
  }
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.