ATmega8 - Feszültség mérő

2013-02-05

 

A kapcsolás megegyezik az ADC kezeléshez használttal. A tényleges mérő készülék esetében analóg bemeneti áramkört kell az uC bemenete elé tenni, ami adott esetben lehet egy feszültség osztó is.

Az asztalon a megszokott kuszaság.

Két újdonság van a programban. Az egyik a fix pontos kiíró rutin az LCD-re. Ezi tesz lehetővé, hogy 10-es számrendszerben, a számunkra megszokott formában (nem hexa :) írja ki a prgram a mért eredményeket. Végre rájöttem, mire is használható az LCD-n a betük kiírási irányának megváltoztatására szolgáló parancs. A konvertálásnál előszőr a legkisebb helyiértékű digit áll elő. Ha hátulról kezdem balra felé kiíratni a digiteket, akkor nem kell hozzá külön buffer. A függvénybe tettem kezdő nulla elnyomást is. A másik az ADC megszakítás vektorban található számoló képlet. A program elején definiálhatjuk a számításhoz használt értékeket. A FELBONTAS az AD által legnagyobb mérhető érték. Az OSZTAS a legnagyobb megjelenítendő érték (1000, 2000 ....). A TIZEDESPONT pedig nyiván a tizedesjegyek száma. A képletben azért használtam long értékeket, mert így akkor is jó lehet, ha 10, 16 vagy több bit-es AD-t használunk./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2013.02.04.
*  Chip     - Atmel ATmega8 & HD44780
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR)
*
*  ATmega8 feszultseg mero
*  
********************************************************************************
*  LCD bekotese:
*
*  14  LCD D7    - AVR PD7 - 13
*  13  LCD D6    - AVR PD6 - 12
*  12  LCD D5    - AVR PD5 - 11
*  11  LCD D4    - AVR PD4 - 6
*  10  LCD D3
*   9  LCD D2
*   8  LCD D1
*   7  LCD D0
*   6  LCD E    - AVR PC2 - 25
*   5  LCD RW    - GND
*   4  LCD RS    - AVR PC3 - 26
*   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
*   2  LCD VDD   - +5V
*   1  LCD VSS   - GND
*
*
*  Analog resz:
*
*            AVR AVCC - 20 - 100nF - GND / 51R - VCC 
*            AVR AREF - 21 - 100nF - GND
*            AVR ADC0 - 23 - 100nF - GND / 1K poti VCC/GND
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)

#define OSZTAS        1000UL
#define TIZEDESPONT     2
#define FELBONTAS      255UL
#include "tkiraaly_atmega8.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define LED         0
#define LED_ENABLE      BS( DDRB, LED)
#define LED_BE        BC( PORTB, LED)
#define LED_KI        BS( PORTB, LED)

#define LCD_E        2
#define LCD_E_ENABLE     BS( DDRC, LCD_E)
#define LCD_E_0       BC( PORTC, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTC, LCD_E)

#define LCD_RS        3
#define LCD_RS_ENABLE    BS( DDRC, LCD_RS)
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTC, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTC, LCD_RS)

#define LCD_PORT       PORTD        // felso 4 bit+ E, RS
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRD= 0B11110000
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_puts( const char *);          // string kiirasa
void lcd_fixdp( int, UC, UC);          // fix pontos kiiras LCD-re 
ISR( ADC_vect)			               // IT, ha AD meres lefutott
{
  lcd_yx( 1, 10);
  lcd_fixdp( (int)( (unsigned long)ADCH * OSZTAS/ FELBONTAS), 4, 1);
}
int main( void)
{
  lcd_init4();
  lcd_cls();
  lcd_yx( 0, 1);
  lcd_puts( PSTR( "KT - V meter"));
  lcd_yx( 1, 2);
  lcd_puts( PSTR( "Ube=   V"));

  ADMUX= VREF_INT_2_56V+ ADC_8BIT+ IN_ADC0;
  ADCSRA= ADC_ENABLE+ ADC_IT_ENABLE+ ADC_CP64; 

  LED_ENABLE;
  LED_BE;

  IT_ENABLE;

  for(;;)
  {
   START_ADC;                 // meres 0,5 sec-enkent
   _delay_ms( 200);
  }
  return 0;
}
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  LCD_PORT_ENABLE;
  LCD_E_ENABLE;
  LCD_RS_ENABLE;
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0B00100000;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c << 4);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec 
}
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
  _delay_ms( 2);
}
void lcd_puts( const char *s)          // string kiiras
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc( c);
}
void lcd_fixdp(                 // fix pontos kiiras LCD-re 
        int n,              // ertek
        UC digit,            // szamjegyek szama
        UC dp)              // tizedespont helye
{
  UC i;                    // szamlalo
  UC c;                    // kiirando karakter
  i= digit;
  if( dp)                   // ha van tizedes pont
  {
    i++;                   // +1 karakter
    dp= i- dp;                // tizedespont helye
  }
  lcd_putcmd( 0B00000100);           // LCD balra ir
  for( ; i; i--)
  {
    if( i == dp)
    {
     c= '.';    
    }
    else
    {
     c= '0'+ n% 10;
     if( ( n == 0) && ( ( i+ 1) < dp)) c= ' '; // elejen 0 elnyomas
     n/= 10;    
    }
    lcd_putc( c);
  }
  lcd_putcmd( 0B00000110);           // LCD jobbra ir
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.