ATmega8 - LCD kezelés

2013-02-03

 

Egy kis LCD kezelési ujjgyakorlat. A már korábban megoldott LCD vezérlést megírtam ATmega8-ra is. Annyi eltérés azért van, hogy az LCD adat vezetékei most az egyik port felső felére csúsztak. A kapcsolás:

Az asztalon összedugdosva a kapcsolás. A kapcsi rajzhoz képest rajta van a korábbi billentyű kezeléshez tartozó rész is.

Kicsi minimalista LCD kezelés, csak a legszükségesebb rutinokkal./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2013.02.03.
*  Chip     - Atmel ATmega8 & HD44780
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR)
*
*  LCD kezeles ATmega8-cal.
*  
********************************************************************************
*  LCD bekotese:
*
*  14  LCD D7    - AVR PD7 - 13
*  13  LCD D6    - AVR PD6 - 12
*  12  LCD D5    - AVR PD5 - 11
*  11  LCD D4    - AVR PD4 - 6
*  10  LCD D3
*   9  LCD D2
*   8  LCD D1
*   7  LCD D0
*   6  LCD E    - AVR PC2 - 25
*   5  LCD RW    - GND
*   4  LCD RS    - AVR PC3 - 26
*   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
*   2  LCD VDD   - +5V
*   1  LCD VSS   - GND
*
*******************************************************************************/
#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)
 
#include "tkiraaly_atmega8.h"
#include 
#include 
 
#define LED         0
#define LED_ENABLE      BS( DDRB, LED)
#define LED_BE        BC( PORTB, LED)
#define LED_KI        BS( PORTB, LED)
 
#define LCD_E        2
#define LCD_E_ENABLE     BS( DDRC, LCD_E)
#define LCD_E_0       BC( PORTC, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTC, LCD_E)
 
#define LCD_RS        3
#define LCD_RS_ENABLE    BS( DDRC, LCD_RS)
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTC, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTC, LCD_RS)
 
#define LCD_PORT       PORTD        // felso 4 bit+ E, RS
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRD= 0B11110000
 
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_puts( const char *);          // string kiirasa
 
int main( void)
{
  lcd_init4();
  lcd_cls();
  lcd_yx( 0, 0);
  lcd_puts( PSTR( "tkiraaly.hu 2013"));
  lcd_yx( 1, 1);
  lcd_puts( PSTR( "ATmega8 - LCD"));
  LED_ENABLE;
  LED_BE;
  return 0;
}
 
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  LCD_PORT_ENABLE;
  LCD_E_ENABLE;
  LCD_RS_ENABLE;
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0B00100000;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
}
 
void lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
}
 
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c << 4);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec 
}
 
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
 
void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
  _delay_ms( 2);
}
 
void lcd_puts( const char *s)          // string kiiras
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc( c);
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.