ATmega8 - Jelzőlámpa - C++ demo

2016-03-20

2016-03-21 - Kiegészítve az inline deklarációval.

 

Mostanában mindig csak kódokat írtam, ez a kép talán egy kicsit feldobja a lapot.

Előző lapokon szó volt a C++ programozásról, meg a "tkiraaly_kpin.c"-ben lévő port/pin kezelő függvényekről. Most szeretném bemutatni, hogy a nagyobb, lassabb kód ellenére mi a módszer előnye, mennyivel egyszerűbb így a programozás. Fenntartva, hogy ez egy lehetőség, lehet C-ben, vagy méginkább Assembly-ben kisebb, gyorsabb programot írni, ahol arra szükség van. Én most úgy látom mindegy, hogy a uC 2 vagy 8% memóriáját foglalja le a program. A pogram a standard piros/sárga/zöld jelzőlámpa működését modellezi. Vegyük észre, hogy csak minimális változó deklarálásra volt szükség, a kiválasztott port lábak könnyen megváltoztathatók. A program elég áttekinthető, csak a működési logikát tartalmazza. Ha csak magamnak írtam volna, azt hiszem nem is tettem volna bele megjegyzéseket.


/*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.03.20.
*  Chip     - ATmega8
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR)
*
*  Jelzo lampa - cpp demo
*
*******************************************************************************/
#define F_CPU        4 MHZ


#include "tkiraaly_atmega8.h"
#include "tkiraaly_kbutton.cpp"
#include "tkiraaly_kled.cpp"


int main( void)
{
  U8 phase= 0;            // jelzolampa fazis
  kled lamp_red( D_PORT_5);      // piros lampa
  kled lamp_yellow( D_PORT_6);    // sarga lampa
  kled lamp_green( D_PORT_7);     // zold lampa
  lamp_red.on();
  kbutton button_step( D_PORT_2);   // lepteto gomb
  for(;;)
  {
   if( button_step.check())
   {
     phase++;
     if( phase > 3) phase= 0; 
     switch( phase)
     {
      case 0:          // piros
          lamp_red.on();
          lamp_yellow.off();
          break;
      
      case 1:          // piros + sarga
          lamp_yellow.on();
          break;
      case 2:          // zold
          lamp_red.off();
          lamp_yellow.off();
          lamp_green.on();
          break;
      case 3:          // sarga
          lamp_yellow.on();
          lamp_green.off();
          break;
     }
   }
  }
}

A programban látható, hogy a C++-ban lehetőség van az objektum létrehozásakor (valójában a változók létrehozásakor) zárójelek között megadni a kezdő értéke(ke)t, amit a constructor kap meg. Ha a constructor olyan, aminek nem kell kezdő érték, akkor hagyományosan ki kell írni az obektum létrehozásakor a construktor-t. Nézzük például egy led nevű objektum esetén:


led green= led();

A "kbutton" objektummal szeretném demonstrálni a C++-t, meg a "kpin"-t . Úgy tűnik, nem kell külön ".h"-ba tenni a class deklarációt, egy ".cpp"-be bele lehet írni az egészet. Ezen meglátás alapján vontam össze a "tkiraaly_kpin.c"-t és a "tkiraaly_kpin.h"-t is. Láthattuk, hogy a programban az objektum könnyen felhasználható, az objektumok, a ".cpp" file-k megírása igénylik a nagyobb körültekintést. Ezért nem a fő programba, hanem a ".cpp"-be írjuk bele az összes hivatkozást. Lehet több olyan ".cpp" file-unk, amelyikben "#include"-dal hivatkozunk ugyanarra a kódra (pl. "tkiraaly_kpin.c"), és ilyenkor a fordító ellenkezésére számíthatnánk, ha nem használnánk az "#ifndef-#endif" deklarációt.


/*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.03.20.
*  Chip     - AVR
*
*  kbutton - nyomogomb kezelo objektum 
*
*  Az objektum a nyomogombok kezelesere szolgal.
*  A gombot a fold es a kivalasztott lab koze kell kotni.   
*  A construktor-nak meg kell adni a labat, lasd "tkiraaly_kpin.h".
*  A lab fel lesz huzva a belso ellenallassal.
*  Az objektum pergesmentesen kezeli a gombot.
*  Az objektum a gomb lenyomaskor csak egyszer ad ki 1-et.
*  
*******************************************************************************/
#ifndef tkiraaly_kbutton
#define tkiraaly_kbutton


#include <util/delay.h>
#include "tkiraaly_kpin.c"


class kbutton
{
  public:
   kbutton( U8);          // constructor
   U8 check();           // lekerdezes
  private: 
   U8 _pin;             // melyik lab
   U8 _state;            // gomb allapota
};


kbutton::kbutton( U8 pin)       // constructor
{
  _pin= pin;
  kpin_pullup( pin);         // bemenet/felhuzas
  _state= 1;             // gomb alapallapota
}


U8 kbutton::check( void)        // lekerdezes
{
  U8 a= 0;
  if ( kpin_rd( _pin) != _state )
  {
   _delay_ms( 30);         // esetleges perges miatt varakozas
   if ( kpin_rd( _pin) != _state )
   {
     if ( _state)         // allapot valtas
     {
      _state= 0;
      a= 1;           // 1-0 valtas eseten
     }
     else _state= 1;
   }
  }
  return a;
}


#endif

Mikor megírtam a "kbutton"-t, és elkezdtem faragni a mintaprogramot, és láttam, hogy az jó, gyorsan összekalapáltam az alábbi "kled"-t is, mert ezzel egyszerűbb, áttekinthetőbb és kényelmesebb lett a kód. Ez a mintapéldája, hogy a fejlődés mozgatórugója a lustaság :). Csak, hogy néhány sorral rövidebb és egyszerűbb legyen a főprogram, képes voltam egy külön objektumot készíteni.


/*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.03.20.
*  Chip     - AVR
*
*  kled - LED kezelo objektum 
*
*  Az objektum LED-ek kezelesere szolgal.
*  A LED katodjat egy ellenallason keresztüla a labra kell kotni, az anodjat a tapra.   
*  A construktor-nak meg kell adni a labat, lasd "tkiraaly_kpin.h".
*  Alaphelyzetben a LED ki lesz kapcsolva.
*  
*******************************************************************************/


#ifndef tkiraaly_kled
#define tkiraaly_kled


#include "tkiraaly_kpin.c"


class kled
{
  public:
   kled( U8);            // constructor
   void on();            // bekapcsolas
   void off();           // kikapcsolas
  private: 
   U8 _pin;             // melyik lab
};


kled::kled( U8 pin)          // constructor
{
  _pin= pin;
  kpin_1( pin);
  kpin_output( pin);
}


void kled::on()            // bekapcsolas
{
  kpin_0( _pin);
}


void kled::off()            // kikapcsolas
{
  kpin_1( _pin);
}


#endif

A C++-ban lehet inline függvényeket is használni, vagyis ha jól értem egy függvényen belül is lehet függvényt deklarálni. Ez biztos mindenfélére jó, én csak egy értelmét látom, mint itt, hogy a kevéssé terjedelmes függvényeket közvetlenül bele lehet írni a class-ba. Hivatalosan ez az implicit inline deklaráció, mivel nem kell kiírni az "inline" kulcsszót. Kevesebbet kell írni, talán az összetatozó részek is egymáshoz közel lesznek, de szerintem a kód kevésbé lesz olvasható. Nekem annyira zavarta a szemem, hogy egy-egy üres sorral választottam el a tagfüggvényeket. Mindkét alak egyező méretűre fordul le.


/*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2016.03.21.
*  Chip     - AVR
*
*  kled2 - LED kezelo objektum inline fuggvenyekkel
*
*  Az objektum LED-ek kezelesere szolgal.
*  A LED katodjat egy ellenallason keresztüla a labra kell kotni, az anodjat a tapra.   
*  A construktor-nak meg kell adni a labat, lasd "tkiraaly_kpin.h".
*  Alaphelyzetben a LED ki lesz kapcsolva.
*  
*******************************************************************************/


#ifndef tkiraaly_kled
#define tkiraaly_kled


#include "tkiraaly_kpin.c"


class kled
{
  public:

   kled( U8) { _pin= pin;
          kpin_1( pin);
          kpin_output( pin);}

   void on() { kpin_0( _pin);}   // bekapcsolas

   void off() { kpin_1( _pin);}   // kikapcsolas

  private: 
   U8 _pin;             // melyik lab
};


#endif

Itt a vége, fuss el véle, legyetek az én vendégeim, innen letölthetitek a programokat, miegymást összecsomagolva.