ATmega8 - ADC kezelés

2013-02-05

 

Az ATmega8 analóg-digitál konverterét próbáltam ki. Az áramkörre szépen feltettem egypár kapacot, de igazából nélkülük sem ugrált az AD kimenete. Lehet, hogy egy ipari zajosabb környezetben azért nem lenne ennyire szép a kép, bár a műhely asztalom felett azért rendesen termeli a zajt a kompakt fénycsöves lámpám (legalábbis a földeletlen oszcilloszkóp mérőzsinórom tanúsága szerint). Az AVcc-re hirtelenjében egy 51R ellenálláson keresztül vezettem a tápfeszt (40mV esett rajta), a doksi fojtótekercset javasol. A mérendő jelet egy 1k trimmer potival generáltam. A kapcsolás:

Az asztalon a megszokott kuszaság.

A programnak csak az érdekesebb elejét tettem fel ide, a végén letölthető csomagban az LCD kezelő rutinok is benne vannak. A uC úgy van beállítva, hogy a belső 2,56V-os referenciához képest mér az ADC. Az ADC-t úgy állítottam be, hogy a mért érték felső 8 bit-je jelenjen meg az ADCH regiszterben. Engedélyezve van az ADC megszakítás. A megszakítás kezelő függvény olvassa ki az ADC-ből a 8 bit-es eredményt, majd hexadecimálisan (így volt könnyű) kiirja az LCD-re. Az ADC nem szabadonfutó módban mér, hanem a main()-ban fél másodpercenként indítom el a mérést. Talán még annyit fontos leírni, hogy az ADC számára is kell órajel, ezt a uC órajeléből egy előosztón keresztül áll elő. Az előosztást nekünkkell megválasztani úgy, hogy az órajel 50-200kHz közé essen.

Gondolom, lesz akit elgondolkodtat, miért 8 bit, ha az ADC 10 bit-et tud? Egy kézi műszer is 0..2000 tartományban írja ki a mért értékeket, az persze legalább 11 bit :). Ha elolvassuk annak a kéziműszernek a prospektusát is, hamar kiderül, hogy milyen pontosan mér az a készülék. Arra akarok kilyukadni, hiába a négyszámjegyű kiírás, ha mondjuk a műszer pontossága csak 1%. Én úgy gondolom, hogy 1%-os alkatrészeket felhasználva (ami nem rossz!) 7 bit-es pontosság lehet reális. Ha tényleg 10 bit pontossággal akarunk mérni, ahhoz bizony már 0.1% pontosságú alkatrészek, precíz analóg áramkörök is dukálnának (érdemes rákukkantani az árakra, már ha találunk megfelelő alkatrészeket)./*******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2013.02.04.
*  Chip     - Atmel ATmega8 & HD44780
*  Compiler   - avr-gcc (WinAVR)
*
*  ATmega8 ADC kezeles
*  
********************************************************************************
*  LCD bekotese:
*
*  14  LCD D7    - AVR PD7 - 13
*  13  LCD D6    - AVR PD6 - 12
*  12  LCD D5    - AVR PD5 - 11
*  11  LCD D4    - AVR PD4 - 6
*  10  LCD D3
*   9  LCD D2
*   8  LCD D1
*   7  LCD D0
*   6  LCD E    - AVR PC2 - 25
*   5  LCD RW    - GND
*   4  LCD RS    - AVR PC3 - 26
*   3  LCD KONTR  - 10 kOhm trim.
*   2  LCD VDD   - +5V
*   1  LCD VSS   - GND
*
*
*  Analog resz:
*
*            AVR AVCC - 20 - 100nF - GND / 51R - VCC 
*            AVR AREF - 21 - 100nF - GND
*            AVR ADC0 - 23 - 100nF - GND / 1K poti VCC/GND
*
*******************************************************************************/

#define F_CPU        4000000       // orajel (MHz)
#include "tkiraaly_atmega8.h"
#include 
#include 
#define LED         0
#define LED_ENABLE      BS( DDRB, LED)
#define LED_BE        BC( PORTB, LED)
#define LED_KI        BS( PORTB, LED)

#define LCD_E        2
#define LCD_E_ENABLE     BS( DDRC, LCD_E)
#define LCD_E_0       BC( PORTC, LCD_E)
#define LCD_E_1       BS( PORTC, LCD_E)

#define LCD_RS        3
#define LCD_RS_ENABLE    BS( DDRC, LCD_RS)
#define LCD_RS_UTASITAS   BC( PORTC, LCD_RS)
#define LCD_RS_ADAT     BS( PORTC, LCD_RS)

#define LCD_PORT       PORTD        // felso 4 bit+ E, RS
#define LCD_PORT_ENABLE   DDRD= 0B11110000
// ADMUX beallitasai
#define VREF_AREF      0          // kulso referencia feszultseg
#define VREF_AVCC      0B01000000     // az analog tapfesz a referencia
#define VREF_INT_2_56V    0B11000000     // belso 2,56V referencia
#define ADC_8BIT       0B00100000     // 8 bit felbontas ADCH-bol
#define ADC_10BIT      0          // 10 bit felbontas, ADCH+ ADCL
#define IN_ADC0       0          // bemenet valasztas
#define IN_ADC1       0B00000001
#define IN_ADC2       0B00000010
#define IN_ADC3       0B00000011
#define IN_ADC4       0B00000100
#define IN_ADC5       0B00000101
#define IN_ADC6       0B00000110
#define IN_ADC7       0B00000111
#define IN_VBG        0B00001110
#define IN_GND        0B00001111
// ADCSRA beallitasai
#define ADC_ENABLE      0B10000000     // ADC engedelyezes
#define ADC_START      0B01000000     // AD meres inditasa
#define ADC_FREE_RUN     0B00100000     // AD folyamatos meres
#define ADC_IT_FLAG     0B00010000
#define ADC_IT_ENABLE    0B00001000     // ADC megszakitas engedelyezese
#define ADC_CP2       0B00000001     // F_CPU/ osztas - 50-200kHZ beallitando
#define ADC_CP4       0B00000010
#define ADC_CP8       0B00000011
#define ADC_CP16       0B00000100
#define ADC_CP32       0B00000101
#define ADC_CP64       0B00000110
#define ADC_CP128      0B00000111
#define START_ADC      ADCSRA|= ADC_START // AD merest indito macro 
void lcd_init4( void);              // LCD inicializalasa 4 bitre
void lcd_putc( UC);               // betu kiirasa
void lcd_putcmd( UC);              // parancskod kiadasa
void lcd_yx( UC, UC);              // kurzor pozicioja 0..3/0..15
void lcd_cls( void);               // kepernyo torles
void lcd_puts( const char *);          // string kiirasa
void lcd_hex( UC);                // LCD 1 byte kiirasa hexadecimalisan
UC num2hexc( UC);                // szam hexadecimalis szamjeggye alakitasa
ISR( ADC_vect)			               // IT, ha AD meres lefutott
{
  lcd_yx( 1, 7);
  lcd_hex( ADCH);
}int main( void)
{
  lcd_init4();
  lcd_cls();
  lcd_yx( 0, 1);
  lcd_puts( PSTR( "ATmega8 - ADC"));

  ADMUX= VREF_INT_2_56V+ ADC_8BIT+ IN_ADC0;
  ADCSRA= ADC_ENABLE+ ADC_IT_ENABLE+ ADC_CP64; 

  LED_ENABLE;
  LED_BE;

  IT_ENABLE;

  for(;;)
  {
   START_ADC;                 // meres 0,5 sec-enkent
   _delay_ms( 500);
  }
  return 0;
}
void lcd_init4( void)              // LCD inicializalasa 4 bitre
{
  LCD_PORT_ENABLE;
  LCD_E_ENABLE;
  LCD_RS_ENABLE;
  _delay_ms( 15);
  LCD_RS_UTASITAS;
  LCD_PORT= 0B00100000;             // 4 bit interface
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_ms( 5);
  LCD_E_1;
  LCD_E_0;
  _delay_us( 120);
  lcd_putc( 0B00101000);            // 4 bit interface, 2 sor, 5x8 pontos betu
  lcd_putc( 0B00101000);            // 2x kell kiadni, vagy LCD D3-t VDD-re kell kotni
  lcd_putc( 0B00001100);            // kijelzes be, cursor ki
  lcd_putc( 0B00000110);            // kiiras jobbra
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putcmd( UC cmd)             // parancskod kiadasa
{
  LCD_RS_UTASITAS;
  lcd_putc( cmd);
  LCD_RS_ADAT;
}
void lcd_putc( UC c)               // egy betu kiiras
{
  LCD_E_1;                   // felso 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c);
  LCD_E_0;
  LCD_E_1;                   // also 4 bit
  LCD_PORT= ( LCD_PORT & 0x0F) | ( 0xF0 & c << 4);
  LCD_E_0;
  _delay_us( 37);                // var 37 usec 
}
void lcd_yx( UC sor, UC betu)          // kurzor pozicionalasa 0..3/0..15
{
  UC cim= 0x80;                 // parancs kodja
  if (sor & 0B00000001) cim+= 64;        // 1. es 3. sor
  if (sor & 0B00000010) cim+= 20;        // 2. es 3. sor
  cim+= betu & 0x0F; 
  lcd_putcmd( cim);
}
void lcd_cls( void)               // kepernyo torles
{
  lcd_putcmd( 0x01);
  _delay_ms( 2);
}
void lcd_puts( const char *s)          // string kiiras
{
  register unsigned char c;
  while ( ( c= pgm_read_byte( s++))) lcd_putc( c);
}
void lcd_hex( UC c)               // LCD 1 byte kiirasa hexadecimalisan
{
  lcd_putc( num2hexc(c >> 4));
  lcd_putc( num2hexc(c));
} 
UC num2hexc( UC c)                // szam hexadecimalis szamjeggye alakitasa
{
  c&= 0x0F;
  if( c < 10) c+= '0';
  else c+= 'A'- 10;
  return c;
}

Itt a vége, fuss el véle, legytek az én vendégeim, innen letölthetitek a hozzávalókat összecsomagolva.