MAX7221 LED mátrix megszelídítése

2019-03-03

 

Végre nekem is sikerült legyűrnöm a MAX7219/7221-re épülő mátrix kijelzőt. Azért írom ezt, mert a neten számos írást találtok azoktól, akik már elöttem ezt megcselekedték. És ez jó, mert sok segítséget találtam a témában. A rossz, hogy kíváncsi természetem van, gyerekoromban is szétszedtem a játékaimat... Szóval több library-t letöltöttem az Aarduino/MAX72xx-hoz, és persze tele voltak bug-okkal, amire ugye manapság azt mondják, még nincs optimalzálva. Írtam egy sajátot, saját bug-okkal :).

A display 4 db 8 x 8 LED-es kijelző mátrixot tartalmaz, amiket egyenként egy-egy MAX7219 chip hajt meg, mivel egy chip 8 x 8 LED-et képes kezelni.

Egyébként nagyon kényelmes dolgunk van, egy SPI soros vonalon kiküldjük az utasításainkat a chipeknek. A chipek sorba vannak kötve (kaszkádolva), mindegyikben van egy 16 bit-es léptető regiszter, ezek tulajdonképpen egymás után vannak kötve.

Az adatainkat szép sorba kiléptetjük, és azok előszőr belépkednek az első chipbe, azután onnan a másodikba... úgy is elképzelhetjük, hogy 4 chip esetében egy szép hosszú 64 bites léptető regisztert kell feltöltenünk bitekkel.

A chip a kapott 16 bitnek az első 8 bitjét utasításként értelmezi, a másodikat pedig adatként. Ezeket a MAX7221 doksija részletezi. Soronként fel lehet tölteni az LED-eket, be lehet kapcsolni a chip-et, beállíthatjuk a fényerőt, vagy éppen stand by-ba lehet küldeni. Az Arduinot AVR oldalról nézve, az Atmel egy SPI interface-t épített a mikrovezérlőibe, amin keresztül a programozásuk is zajlik. A vezérlő amelyik chippel kommunikálni akar, annak CS (chip select) lábát 0-ba teszi. Szóval csak a CS lábat választhatjuk meg szabadon, a DIN (Data Input) és a CLK (Clock) lábakat attól függően kell bekötnünk, milyen Arduinot akarunk használni. A LED-ek kezeléséhez csináltam egy leds[] buffer memória tömböt, készítettem egy kis térképet, hol található ebben az egyes LED-ek. Azután megtaláljuk az alábbi header file-ban parancsok kódjait is. Azután látható, milyen parancsokat írtam a display kezeléséhez.


/******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2019.03.03.
*  Chip     - Ardiono, MAX7221 matrix display
*  Compiler   - Arduino IDE
*
*  MAX7221 matrix display kezelese
*  
*******************************************************************************
*  Connect pins:
*                         Y
*  MAX7221 display  Uno   Mega   Nano
*
*  DIN - MISO     12    50   D12
*  CLK - SS (CLK)   10    52   D10
*
*******************************************************************************
*  MAX7221 display memory map:
*                         Y
*     +--------+--------+--------+--------+
*     |   7 |   15 |   23 |   31 | 7
*  +-----+                  | 6
*  | VCC |                  | 5
*  | GND |                  | 4
*  | DIN |                  | 3
*  | CS |   2               | 2
*  | CLK |   1               | 1
*  +-----+   0 |   8 |   16 |   24 | 0
*     +--------+--------+--------+--------+ 
*    X 01234567 8...         
*
*******************************************************************************/


#ifndef KT_MAX7221M_H 
#define KT_MAX7221M_H


#include <Arduino.h>


#define MAX7221_NOOP     0          // commands for MAX7221
#define MAX7221_DECODEMODE  9
#define MAX7221_INTENSITY  10
#define MAX7221_SCANLIMIT  11
#define MAX7221_SHUTDOWN  12
#define MAX7221_DISPLAYTEST 15


#ifndef MAX7221_CHIPS 
#define MAX7221_CHIPS    4          // number of MAX7221 chips
#endif


#ifndef MAX7221_DIN 
#define MAX7221_DIN     12          // NANO MISO
#endif


#ifndef MAX7221_CLK 
#define MAX7221_CLK     10          // NANO SS (CLK)
#endif


#define MIN( a, b)     (((a)>(b))?(b):(a))  
#define MAX( a, b)     (((a)>(b))?(a):(b))  


class max7221m
{
  private :
    int cs_pin;                           // display select pin
  public:
    byte leds[ MAX7221_CHIPS * 8];                  // LEDs buffer
    max7221m( byte cs);                       // constructor
    void send_cmd( byte target_chip, byte cmd, byte data= 0);    // send command to chip
    void send_all( byte opcode, byte data= 0);            // send command to all chips
    void bright( byte intensity) 
      { send_all( MAX7221_INTENSITY, MIN( intensity, 15));};    // bright (0..15)
    void shutdown( void) { send_all( MAX7221_SHUTDOWN, 0);};     // power save
    void power_on( void) { send_all( MAX7221_SHUTDOWN, 1);};     // power on
    void show( void);                        // show screen
    void clear_leds( void);                     // clear LEDs buffer
    void cls( void);                         // clear screen
    void led( byte x, byte y, byte on_off);             // LED 1-on/0-off
    void box( byte x, byte y, byte xx, byte yy, byte on_off);    // draw box
    void sprite( byte x, byte y, byte col, byte row, byte * p);   // draw sprite
};


#endif	                     // KT_MAX7221M_H

Az első programom éppen ennek az ellenőrzésére, felderítésére szolgált.#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)


#include <kt_max7221m.h>


max7221m d= max7221m( 11);            // display Select


void setup()
{
  d.bright( 3);
  d.leds[ 5]= 0B11111111;
  d.led( 0, 0, 1);
  d.led( 31, 7, 1);
  d.show();
}


void loop()
{
}

A második proggrammal szerettem volna valami dinamikus dolgot kicsalni végre a kijelzőből, ezért egy LED-et villogtattam.#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)


#include <kt_max7221m.h>


max7221m d= max7221m( 11);            // display Select


void setup()
{
  d.bright( 3);
  d.led( 0, 0, 1);
  d.led( 31, 7, 1);
}


void loop()
{
  d.led( 1, 1, 1);
  d.show();
  delay( 300);
  d.led( 1, 1, 0);
  d.show();
  delay( 300);
}

Ezek az Invaders spritok elevenedtek meg előszőr a kijelzőmön. Ez a program, már az én library-m alatt fut. Érdemes megfigyelni, hogy sprite-ok tetszőleges helyre pozícionálhatók a képernyőn, nincsenek az adott kijelző chiphez kötve. A sprite fuggvényem legfeljebb 1 byte-os, 8 pontos sprite-ot képes megjeleníteni, szóval lehet kisebb is. A sprite-ok definiálásához elővettem egy korábbi munkámat, csak ki kellett bővítenem. A Cx________ változónak látszó dolgok tulajdonképpen #define utasítással létrehozott szimbólumok, a 0B00000000 bináris változónak felelnek meg, csak jobban látszik mit akarunk kirajzolni, így nem kell grafikus sprite/karakter szerkesztő./******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2019.03.01.
*  Chip     - Ardiono NANO, MAX7221 matrix display
*  Compiler   - Arduino IDE
*
*  Invaders animacio
*  
*******************************************************************************/
#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)


#include <kt_max7221m.h>
#include <kt_chardefs.h>


max7221m d= max7221m( 11);            // display Select


byte invader0[]=
{
  Cx___XX___,
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXX_XX_XX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx__X__X__,
  Cx_X_XX_X_,
  CxX_X__X_X
};


byte invader1[]=
{
  Cx___XX___,
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXX_XX_XX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx__X__X__,
  Cx_X_XX_X_,
  Cx_X____X_
};


byte invader2[]=
{
  Cx__X__X__,
  Cx__X__X__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXX_XX_XX,
  CxXXXXXXXX,
  CxXXXXXXXX,
  CxX_X__X_X,
  Cx__X__X__
};


byte invader3[]=
{
  Cx__X__X__,
  CxX_X__X_X,
  CxXXXXXXXX,
  CxXX_XX_XX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__X__X__,
  Cx_X____X_
};


void setup()
{
  d.bright( 3);
}


void loop()
{

  d.clear_leds();
  d.sprite( 6, 7, 8, 8, invader0);
  d.sprite( 18, 7, 8, 8, invader2);
  d.show();
  delay( 300);

  d.clear_leds();
  d.sprite( 6, 7, 8, 8, invader1);
  d.sprite( 18, 7, 8, 8, invader3);
  d.show();
  delay( 300);
}

Valamikor láttam ezeket a szemeket, én is szerettem volna megcsinálni. Ez nem nagyon más, mint az előző programom, csak egy kicsit bonyolultabb és nem lináris az animáció./******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2019.03.02.
*  Chip     - Ardiono NANO, MAX7221 matrix display
*  Compiler   - Arduino IDE
*
*  Eyes animacio
*  
*******************************************************************************/
#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)


#include <kt_max7221m.h>
#include <kt_chardefs.h>


max7221m d= max7221m( 11);            // display Select


byte eye1[]=
{
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXXXXXXX,
  CxXXX__XXX,
  CxXXX__XXX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__XXXX__
};


byte eye2[]=
{
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXXXXXXX,
  CxXX__XXXX,
  CxXX__XXXX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__XXXX__
};


byte eye3[]=
{
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXXXXXXX,
  CxX__XXXXX,
  CxX__XXXXX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__XXXX__
};


byte eye4[]=
{
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXXXXXXX,
  CxXXXX__XX,
  CxXXXX__XX,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__XXXX__
};


byte eye5[]=
{
  Cx__XXXX__,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXXXXXXX,
  CxXXXXX__X,
  CxXXXXX__X,
  CxXXXXXXXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx__XXXX__
};


byte eye6[]=
{
  Cx________,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx_XXXXXX_,
  CxXXX__XXX,
  CxXXX__XXX,
  Cx_XXXXXX_,
  Cx________
};


byte eye7[]=
{
  Cx________,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx________,
  Cx__XXXX__,
  CxXXXXXXXX,
  Cx________,
  Cx________
};


void eyes( byte *l, byte *r, int dtime)
{
  d.clear_leds();
  d.sprite( 6, 7, 8, 8, l);
  d.sprite( 18, 7, 8, 8, r);
  d.show();
  delay( dtime);
}


void setup()
{
  d.bright( 3);
}


void loop()
{
  eyes( eye1, eye1, 500);
  eyes( eye2, eye2, 100);            // balra
  eyes( eye3, eye3, 300);
  eyes( eye2, eye2, 100);
  eyes( eye1, eye1, 500);
  eyes( eye4, eye4, 100);            // jobbra
  eyes( eye5, eye5, 300);
  eyes( eye4, eye4, 100);
  eyes( eye1, eye1, 500);
  eyes( eye6, eye6, 30);            // pislog
  eyes( eye7, eye7, 60);
  eyes( eye6, eye6, 30);
}

Mint azt egy ideje tudjuk, minden robantós filmhez szükséges egy hatalmas piros kijelő, amin a visszaszámolást kizárólag az utolsó 3 másodpercben sikerül megállítani. Le van programozva mind a tíz számjegy, csak a gif olyan mérhetetlenül nagy lett, hogy inkább vágtam a felvételből./******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2019.03.02.
*  Chip     - Ardiono NANO, MAX7221 matrix display
*  Compiler   - Arduino IDE
*
*  Szamok kiirasa ciklikusan 0..9
*  
*******************************************************************************/
#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)


#include <kt_max7221m.h>
#include <kt_chardefs.h>


max7221m d= max7221m( 11);            // display Select


byte szamok[][8]=
{
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   CxX__XX___,
   CxX_X_X___,
   CxXX__X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  },
  {
   Cx__X_____,
   Cx_XX_____,
   Cx__X_____,
   Cx__X_____,
   Cx__X_____,
   Cx__X_____,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  },
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   Cx____X___,
   Cx___X____,
   Cx__X_____,
   Cx_X______,
   CxXXXXX___,
   Cx________
  },
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   Cx____X___,
   Cx_XXX____,
   Cx____X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  },
  {
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   CxXXXXX___,
   Cx____X___,
   Cx____X___,
   Cx____X___,
   Cx________
  },
  {
   CxXXXXX___,
   CxX_______,
   CxX_______,
   CxXXXX____,
   Cx____X___,
   Cx____X___,
   CxXXXX____,
   Cx________
  },
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   CxX_______,
   CxXXXX____,
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  },
  {
   CxXXXXX___,
   Cx____X___,
   Cx____X___,
   Cx___X____,
   Cx__X_____,
   Cx__X_____,
   Cx__X_____,
   Cx________
  },
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  },
  {
   Cx_XXX____,
   CxX___X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXXX___,
   Cx____X___,
   CxX___X___,
   Cx_XXX____,
   Cx________
  }
};


void setup()
{
  d.bright( 3);
}


void loop()
{
  byte i;
  for( i= 0; i < 10; i++)
  {
   d.clear_leds();
   d.sprite( 6, 7, 8, 8, szamok[ i]);
   d.show();
   delay( 700);
  } 
}

Azután kell egy szöveg kiírására alkalmas program. Az interneten sok matrix betütípus képe megtalálható, de belefoghatunk magunk is a tervezésbe. Készíthetünk saját jeleket is, most a % jel helyére tettem egy szivecskét. Szebb megoldás lett volna, ha a betüket aprogram memóriába rögzítem, és nem RAM-ban, de az az igazság, hogy kevesebb mint 300 byte-ot használtam, belefért. Terjedelmi okokból az alábbi program közepéről kivágtam a betük nagy részét.
/******************************************************************************
*  Author    - Kiraly Tibor
*          http://www.tkiraaly.hu
*  Date     - 2019.03.03.
*  Chip     - Ardiono NANO, MAX7221 matrix display
*  Compiler   - Arduino IDE
*
*  Szoveg kiirasa, betu definiciok
*  
*******************************************************************************/
#define MAX72XX_CHIPS    4         // number of MAX7221 chips
#define MAX72XX_DIN     12         // UNO, NANO MISO   (MEGA - 50)
#define MAX72XX_CLK     10         // UNO, NANO SS (CLK)) (MEGA - 52)
#include <kt_max7221m.h>
#include <kt_chardefs.h>
max7221m d= max7221m( 11);            // display Select
byte betuk[][6]=
{
  {
   Cx__X_____,
   Cx_X_X____,
   CxX___X___,
   CxXXXXX___,
   CxX___X___,
   'A'
  },
  {
   CxXXXX____,
   CxX___X___,
   CxXXXX____,
   CxX___X___,
   CxXXXX____,
   'B'
  },

.
.
.

  {
   Cx___X____,
   Cx___X____,
   Cx___X____,
   Cx________,
   Cx___X____,
   '!'
  },
  {
   Cx________,
   Cx________,
   Cx________,
   Cx________,
   Cx__X_____,
   '.'
  },
  {
   Cx_X_X____,
   CxX_X_X___,
   CxX___X___,
   Cx_X_X____,
   Cx__X_____,
   '%'
  },
  {
   CxXXXX____,
   Cx____X___,
   Cx__XX____,
   Cx________,
   Cx__X_____,
   '?'
  }
};


void betu( byte x, byte y, byte c)
{
  byte i= 0;
  while( betuk[ i][5] != c && betuk[ i][5] != '?') i++; 
  d.sprite( x, y, 5, 5, betuk[ i]);
}


void szoveg( byte x, byte y, byte *t)
{
  while( *t != '\0')
  {
   betu( x, y, *t);
   t++;
   x+= 6; 
  }
}void setup()
{
  d.bright( 3);
  szoveg( 4, 6, "EVA%");
  d.show();
}


void loop()
{
}

Ennyi az egész, itt a vége, fuss el véle.